Δίδακτρα & αριθμός συμμετεχόντων

 

Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 2.700 €. Το ποσό καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις των 900 Ε στην αρχή κάθε εξαμήνου σπουδών.

Για το ακαδ. έτος 2017-18 θα γίνουν δεκτοί 30 υποψήφιοι.