Σημαντικές ημερομηνίες

Σημαντικές ημερομηνίες

Η ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών για τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές λήγει στις 25 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι διαδικασίες επιλογής κι εγγραφής των μεταπτυχιακών φοιτητών θα ολοκληρωθούν μέχρι 10 Οκτωβρίου 2017.

 

Έντυπα

Προκήρυξη

Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας

Επιστολή Πρόθεσης Συμμετοχής στο Πρόγραμμα