Ημερομηνίες διεξαγωγής

Όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ  «Διδακτική των Βιοεπιστημών»  περιλαμβάνουν διδασκαλία διά ζώσης και διδασκαλία εξ αποστάσεως μέσω εφαρμογής συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι / Συντονίστρια: Μ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/3/17

Κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ 10.00 – 11.45 Διδακτική των Βιοεπιστημών: Ο Επιστημονικός Αλφαβητισμός ως Κεντρικός Στόχος
Π. ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ

 

12.00 – 13.45

 

Η Βιολογία στο Ελληνικό Σχολείο μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα
Ρ. ΣΑΝΔΑΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

 

14.45 – 16.30 Από τα γονίδια μέχρι τη γονιδιακή θεραπεία
Μ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 16.45 – 17.40 Ο ρόλος του εργαστηρίου στη διδασκαλία των Βιοεπιστημών

ΚΥΡΙΑΚΗ   19/3/17

Μ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Ρ. ΣΑΝΔΑΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Χ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ

10.00 – 11.45 Εργαστηριακή Άσκηση
Μ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Ρ. ΣΑΝΔΑΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Μ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

12.00 – 12.50 Από το κύτταρο στις κυτταρικές θεραπείες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/4/2017
Μ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  18:00 – 18:50 Από τα βλαστοκύτταρα στην Αναγεννητική Ιατρική
Γ. ΣΚΑΒΔΗΣ  18:55 – 19:45 Μοριακή Διαγνωστική
ΣΑΒΒΑΤΟ 29/4/2017
Κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ  18:00 – 19:45 Η Διδασκαλία της Γενετικής: Από τον Μέντελ στις GWAS
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/5/2017
Κ. ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ  18:00 – 18:50 Συνθετική Βιολογία
Μ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  18:55 – 20:35 Από το κύτταρο στις κυτταρικές θεραπείες

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Συντονιστής: Α. Γαλάνης

ΣΑΒΒΑΤΟ 1/4/17

Α. ΓΑΛΑΝΗΣ 10.00 – 11.45 Η χρήση του Moodle στην εκπαίδευση

­

Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ

 

12.00 – 12.50

 

12.55 – 13.45

­ Δεξιότητες παρουσίασης θεμάτων των Βιοεπιστημών

Ερευνητικά Προγράμματα

Π. ΜΠΟΖΙΔΗΣ

 

14.45 – 16.30

 

Δεξιότητες κριτικής ανάγνωσης επιστημονικών κειμένων- αναζήτηση επιστημονικών πηγών

ΚΥΡΙΑΚΗ 2/4/17

Α. ΓΑΛΑΝΗΣ –

Π. ΜΠΟΖΙΔΗΣ

10.00 – 13.45

 

Νέες τεχνολογίες – Εργαστήριο
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/4/2017 
Μ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  18:00 – 19:45 Νέες τεχνολογίες στη διδακτική των βιολογικών μαθημάτων
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/5/2017 
Π. ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ  18:00 – 19:45 Οι ιδιαιτερότητες της Βιολογίας ως πρόκληση για τη χρήση των ΤΠΕ στη Διδακτική
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/5/2017
Κ. ΚΕΔΡΑΚΑ  18:00 – 18:50 «Δεξιότητες αυτοπαρουσίασης επιστημόνων

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ / Συντονιστής: ΡΑΦΑΗΛ ΣΑΝΔΑΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/5/17

Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 10.00 – 11.45 Βιοποικιλότητα & Αειφορία
Ρ. ΣΑΝΔΑΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

 

12.00 – 13.45 Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί

 

Ι. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ

 

14.45 – 16.30 Η Βιοηθική στην έρευνα και στην επιστήμη – το παράδειγμα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/5/17

Θ. ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ 10.00 – 11.45 Η Διδασκαλία της Βιολογίας έξω από την τάξη: μουσεία, κήποι και εκδρομές
Θ. ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ – Χ.ΤΡΙΚΡΙΚΩΝΗ 12.00 – 13.45 Εργαστηριακή Άσκηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/6/2017
Ι. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ  18:00 – 18:50 Λειτουργικά Τρόφιμα
Α. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ  18:55 – 19:45 Η γήρανση του πληθυσμού και νέες προκλήσεις στην υγεία – νευροεκφυλιστικές ασθένειες
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/5/2017
Κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ  18:00 – 19:45 «Η Διδασκαλία της Εξέλιξης: Από το Δαρβίνο στην Evo-Devo
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/5/2017
Κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ  18:00 – 19:45 Η Διδασκαλία για τη Φύση της Επιστήμης: Καταρρίπτοντας τους Μύθους