Φοίτηση

Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. «Διδακτική των Βιοεπιστημών» διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Οι δια ζώσης διδασκαλίες των μαθημάτων α΄ και β΄ εξαμήνων είναι υποχρεωτικές, γίνονται κατά τη διάρκεια σαββατοκύριακων και σε ώρες που διευκολύνουν την άφιξη κι αναχώρηση των μεταπτυχιακών φοιτητών, ειδικά όσων έρχονται από μακριά:

Το Σάββατο: 11.00 -13.00,  13.00 – 15.00 και 16.00 – 18.00.

Την Κυριακή: 10.00 – 12.00, 12.00 – 14.00.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν διδακτικές ενότητες που θα υλοποιηθούν με εξ αποστάσεως μεθόδους διδασκαλίας.

Η Σ.Ε. του Προγράμματος έχει προβεί σε συνεννόηση με γειτονικές ξενοδοχειακές μονάδες, ώστε να προσφέρονται οι καλύτερες δυνατές τιμές στους φοιτητές που χρειάζεται να διανυκτερεύσουν.