Στοιχεία Επικοινωνίας

Τίτλος στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής

Ακαδημαϊκή πορεία
Επίπεδο Χώρα Πανεπιστήμιο Αντικείμενο Κατάσταση Έτος κτήσης

Επαγγελματική πορεία
Χώρα Τομέας Ιδιότητα Περιγραφή Τρέχουσα Από Έως

* Τα δεδομένα που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ. Σε καμία περίπτωση δεν μεταβιβάζονται καθ' οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους.