logo2.png

  • 1.JPG
  • 3.JPG
  • 4.JPG
  • 5.JPG
  • 6.JPG
  • 2.JPG

Ερευνητικά προγράμματα

Κατά την τελευταία πενταετία τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΜΒΓ έχουν αντλήσει από ανταγωνιστική χρηματοδότηση πλέον των 4 εκατομμυρίων ευρώ.

grants EUgrants Gr

Visit fbetting.co.uk ladbrokes

logo-01 logo-02 logo-03 logo-04 logo-05 logo-11
logo-06 logo-07 logo-08 logo-09 logo-10 logo12