logo dimos

  • banner3

Διπλωματική Εργασία

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η εξοικείωση του φοιτητή με την επίλυση ενός επιστημονικού θέματος, η προσαρμογή του στο περιβάλλον του εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας – Γενετικής και η απόκτηση εμπειρίας στον τρόπο συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας. Η ∆Ε είναι πειραµατική, ερευνητική εργασία µε στόχο την πρακτική εξάσκηση σε εργαστηριακές τεχνικές, στην οργάνωση πειραµατικών πρωτοκόλλων, στην όξυνση της κριτικής ικανότητας του φοιτητή, στην κατανόηση της επιστηµονικά τεκµηριωµένης ερευνητικής πρακτικής, στη χρήση βιβλιογραφίας, στην ανάλυση-αξιολόγηση αποτελεσµάτων και στη συγγραφή αυτοτελούς επιστηµονικού κειµένου.

Η ∆Ε εκπονείται α) στο οικείο Τµήµα µε επίβλεψη µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος ΤΜΒΓ ή σε άλλο οµοειδές Τµήµα ΑΕΙ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και β) σε αναγνωρισµένο (θεσµοθετηµένο) Ερευνητικό Ινστιτούτο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Οι φοιτητές που εκπονούν ΔΕ είναι υποχρεωµένοι να ακολουθούν το πρόγραµµα εργασίας που τους υποδεικνύει ο Επιβλέπων και να σέβονται τους κανόνες λειτουργίας του Εργαστηρίου που τους φιλοξενεί. Θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις του Επιβλέποντος και να εστιάζουν την προσπάθειά τους στην επιτυχία του Ερευνητικού προγράµµατος που τους ανατίθεται. Στο τέλος της ∆Ε οι φοιτητές θα πρέπει να παρουσιάσουν τα αποτελέσµατα της ∆Ε σε ειδικό σύγγραµµα που ενδεικτικά θα αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: Εισαγωγή, Υλικά και Μέθοδοι, Αποτελέσµατα, Συζήτηση, Βιβλιογραφία και ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο από τον Επιβλέποντα. Το µέγεθος του συγγράµµατος εξαρτάται κατά περίπτωση από το θέµα. Γενικά δεν ενθαρρύνεται η συγγραφή ογκωδών ∆Ε σε βάρος της ποιότητας ή της πειραµατικής/εργαστηριακής εργασίας. Στο τέλος του συγγράµµατος ο φοιτητής υποχρεούται να καταθέσει δύο ανάτυπα της ∆Ε στη Γραµµατεία (ένα για το αρχείο της Γραµµατείας και ένα για τη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος) και ένα ανάτυπο σε κάθε Επιβλέποντα. Ο Επιβλέπων καταθέτει τη βαθμολογία της ΔΕ χρησιμοποιώντας το σχετικό έντυπο βεβαίωσης (βεβαίωση βαθμολογίας) καθώς και τη δήλωση ολοκλήρωσης της ΔΕ. Η ΔΕ βαθμολογείται με άριστα το δέκα (10) και βάση το πέντε (5).

Απαιτείται επίσης να συμπληρωθεί από τον φοιτητή και να υπογραφτεί και από τον Επιβλέπων το έντυπο Έγκριση Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης.

Ο Κανονισμός Διπλωματικών Εργασιών περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Κατεβάστε τον Κανονισμό της Διπλωματικής Εργασίας (έκδοση 2014) εδώ

Επιτροπή Συντονισμού Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών

Υπεύθυνη Συντονισμού: Παππά Αγλαϊα

Visit fbetting.co.uk ladbrokes

logo-01 logo-02 logo-03 logo-04 logo-05 logo-11
logo-06 logo-07 logo-08 logo-09 logo-10 logo12