Skip to main content

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η εξοικείωση του φοιτητή με την επίλυση ενός επιστημονικού θέματος, η προσαρμογή του στο περιβάλλον του εργαστηρίου των Μοριακών Βιοεπιστημών και η απόκτηση εμπειρίας στον τρόπο συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας.

Η ΔΕ είναι πειραματική, ερευνητική εργασία με στόχο την πρακτική εξάσκηση σε εργαστηριακές τεχνικές, στην οργάνωση πειραματικών πρωτοκόλλων, στην όξυνση της κριτικής ικανότητας του φοιτητή, στην κατανόηση της επιστημονικά τεκμηριωμένης ερευνητικής πρακτικής, στη χρήση βιβλιογραφίας, στην ανάλυση-αξιολόγηση αποτελεσμάτων και στη συγγραφή αυτοτελούς επιστημονικού κειμένου.

Αν και η φύση της ΔΕ είναι πειραματική, ερευνητική εργασία, η έγκριση πρωτότυπων θεμάτων κριτικής ανασκόπησης που προϋποθέτουν την πρωτογενή από πλευράς φοιτητή συγκέντρωση, μελέτη, ανάλυση/μετανάλυση της βιβλιογραφίας και σχολιασμό των επιστημονικών ευρημάτων υπό το πρίσμα της επιστημονικής βιβλιογραφίας, είναι δυνατόν να επιτρέπεται σε ειδικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας/παρακώλησης της εργαστηριακής άσκησης του φοιτητή (π.χ. ασθένεια/κατάσταση πανδημίας, κ.α.), πάντα με την σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα Καθηγητή. Όλες οι περιπτώσεις προϋποθέτουν την θετική Εισήγηση της ΕΣΕΔΕ και επικύρωση από τη Γ.Σ.

Η εκπόνηση της ΔΕ διαρκεί έξι μήνες και πραγματοποιείται κατά το Η εξάμηνο. Η ΔΕ ισοδυναμεί με 20 Διδακτικές μονάδες και 30 μονάδες ECTS. Η γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις η συγγραφή είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και στην αγγλική.

Σε περίπτωση μη εκπόνησης ΔΕ, ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να επιλέξει μαθήματα επιλογής του πεδίου Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής εαρινών εξαμήνων που αντιστοιχούν σε 30 μονάδες ECTS, επιπλέον των μαθημάτων επιλογής που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου.

Η ΔΕ εκπονείται: α) στο οικείο Τμήμα με επίβλεψη μελών ΔΕΠ του Τμήματος ΤΜΒΓ ή σε άλλο ομοειδές Τμήμα ΑΕΙ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και β) σε αναγνωρισμένο (θεσμοθετημένο) Ερευνητικό Ινστιτούτο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η εκπόνηση ΔΕ στο εξωτερικό μπορεί να επιτευχθεί α) μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ (βλ. Σχετική Ενότητα) β) μετά από διμερείς συμφωνίες με οποιαδήποτε χώρα (ακόμα και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Οι φοιτητές που εκπονούν ΔΕ είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν το πρόγραμμα εργασίας που τους υποδεικνύει ο Επιβλέπων και να σέβονται τους κανόνες λειτουργίας του Εργαστηρίου που τους φιλοξενεί. Θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του Επιβλέποντος και να εστιάζουν την προσπάθειά τους στην επιτυχία του Ερευνητικού προγράμματος που τους ανατίθεται. Στο τέλος της ΔΕ οι φοιτητές θα πρέπει να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της ΔΕ σε ειδικό σύγγραμμα που ενδεικτικά θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: Εισαγωγή, Υλικά και Μέθοδοι, Αποτελέσματα, Συζήτηση, Βιβλιογραφία και ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο από τον Επιβλέποντα.

Ο φοιτητής υποχρεούται να καταθέσει δύο ανάτυπα της Διπλωματικής Εργασίας στη Γραμματεία (ένα για το αρχείο της Γραμματείας και ένα για τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος) και ένα ανάτυπο σε κάθε Επιβλέποντα.

Μαζί με τα δυο αντίτυπα της ΔΕ οι φοιτητές υποβάλουν στη Γραμματεία υπογεγραμμένα από τους ίδιους και τον επιβλέποντα τα παρακάτω έντυπα:

1. Δήλωση σχετικά με την εκπόνηση και τη συγγραφή - βρείτε το έντυπο εδώ

2. Έγκριση Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης - βρείτε το έντυπο εδώ

3. Στοιχεία Διπλωματικής εργασίας - βρείτε το έντυπο εδώ

Ο Επιβλέπων καταθέτει τη βαθμολογία της ΔΕ χρησιμοποιώντας το σχετικό έντυπο βεβαίωσης - βρείτε το έντυπο εδώ

Η ΔΕ βαθμολογείται με άριστα το δέκα (10) και βάση το πέντε (5).

Δείτε τον Κανονισμό των Διπλωματικών Εργασιών (Έκδοση 2022) που περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία εκπόνησης διπλωματικής εργασίας εδώ

Επιτροπή Συντονισμού Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών:

Aναπλ. Καθ. Β. Φαδούλογλου, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αναπλ. Καθ. Ν. Γλυκός, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Καθ. Ι. Κουρκουτάς, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Mέλος ΕΤΕΠ Σ. Κυριάκη, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Επικοινωνία

Πανεπιστημιούπολη,
περιοχή Δραγάνα, 68100 Αλεξανδρούπολη
Tηλέφωνο: 25510 30610

 

Copyright © 2013 - 2024 Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Δ.Π.Θ.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.