5129

Εγγραφή

Διαδικασία Εισαγωγής -Εγγραφής
Η εισαγωγή στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής πραγματοποιείται μέσω του συστήματος των Γενικών Εισητηρίων Εξετάσεων ή μετά από κατάταξη των πτυχιούχων άλλων Σχολών με βάση κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνατι από το Τμήμα. Η πρόσκληση και η εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών γίνεται μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων.

Δικαιολογητικά Εγγραφής Πρωτοετών Φοιτητών

  • Αίτηση για εγγραφή (δίδεται από το Τμήμα).
  • Τίτλος απόλυσης ή πτυχίου ή αποδεικτικό του σχολείου του οποίου αποφοίτησε ή νομίμως επικυρωμένο ή ακριβές αντίγραφο του τίτλου (μπορεί να φέρει και το πρωτότυπο).
  • Υπεύθυνη Δήλωση «ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ».
  • 6 Φωτογραφίες τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (Φωτοτυπία).
  • Αντίγραφο επικυρωμένο της βεβαίωσης πρόσβασης στην 3βάθμια εκπαίδευση (για τους επιτυχόντες του ενιαίου Λυκείου).
  • Εάν ήταν εγγεγραμμένος σε άλλο ΑΕΙ το Αποφοιτήριό του.
logo-01 logo-02 logo-03 logo-04 logo-05 logo-11
logo-06 logo-07 logo-08 logo-09 logo-10 logo12
logos

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Επικοινωνία

  • Πανεπιστημιούπολη, περιοχή Δραγάνα
  • 68100 Αλεξανδρούπολη
  • Tηλέφωνο: 25510 30610

 

Copyright © 2013 - 2019 Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Δ.Π.Θ.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.