27/11/2019 Δυνατότητα υλοποίησης ερευνητικών δράσεων μικρής διάρκειας στην Εθνκή Ερευνητική Υποδομή OMIC-Engine στον Κόμβο του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής

Το Σημείο Παροχής Υπηρεσιών της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής OMIC-Engine του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (OMIC-Engine MBG), πρόκειται να υλοποιήσει συνεργατικές ερευνητικές δράσεις μικρής διάρκειας στον ευρύτερο τομέα της συνθετικής βιολογίας, στο πλαίσιο της ΠΕ2 Eνότητας Εργασίας 2.2 “Αναπαραγωγικά Ερευνητικά Σχέδια - Seed Projects”. Το πεδίο των δράσεων δεν είναι καθορισμένο και μπορεί να αφορά διάφορα επίπεδα ερευνητικής δραστηριότητας, όπως π.χ. αναλυτικές μελέτες, ανάπτυξη τεχνολογίας ή/και ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών. Οι προτάσεις για υλοποίηση ερευνητικών δράσεων πρέπει να έχουν σαφώς καθορισμένους στόχους και να οδηγούν σε αποτελέσματα που προάγουν τον ευρύτερο τομέα της συνθετικής βιολογίας στην Ελλάδα. Δείτε περισσότερα εδώ.

logo-01 logo-02 logo-03 logo-04 logo-05 logo-11
logo-06 logo-07 logo-08 logo-09 logo-10 logo12
logos

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Επικοινωνία

  • Πανεπιστημιούπολη, περιοχή Δραγάνα
  • 68100 Αλεξανδρούπολη
  • Tηλέφωνο: 25510 30610

 

Copyright © 2013 - 2019 Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Δ.Π.Θ.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.